КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС...

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

„ВИП ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ“ ЕООД („VIP PROFESSIONAL CLEANING“ LTD.) е новото име на утвърдената и отлично позната в сферата на хигиенните услуги фирма „Бонанза-Почистване и пране на килими“ ЕООД. Историята на дружеството датира от 2008, когато малката семейна фирма „Бонанза 08“ ЕООД започва своята дейност с почистването на скромен брой частни домове и офиси. Оттогава до днес дружеството развива поетапно своята дейност в София и в страната, достигайки до покритие в 85 населени места в България и над 500 (петстотин) служители хигиенисти. Управител и едноличен собственик на „ВИП ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ“ ЕООД е Вера Петрова – основният инвеститор на „Бонанза 08“ ЕООД в годините.

След структурни промени във фирмата, през 2017 г. „ВИП ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ“ ЕООД се оформя като самостоятелна част от досегашната структура и ръководи дейността по поддръжка на хигиената в обекти на свои дългогодишни ключови клиенти. С част от тях – TOYOTA, Kimberly Clark, TORK и други, съвместната дейност е базирана на принципа „Business to business “. Дружеството разполага с голям брой професионални мениджъри по контрол на качеството, специализирани мобилни служители, както и с позиционирани хигиенисти по обекти.

Инвестиционните решения във „ВИП ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ“ ЕООД подсигуряват извършването на хигиенните дейности с чисто нова техника на безспорни лидери като „KÄRCHER“, „HAKO“, “EUREKA“ и др. – всички от най-висок клас.

От началото на месец септември основните обработки на различни видове повърхности – меки твърди, се извършва с професионален препарат на биологична основа, който представлява иновация от световен тип поради факта, че, бидейки 100 % биоразградим, е напълно безвреден за хора, животни и растения, а освен това не води до замърсяване на околната среда.

„ВИП ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ“ ЕООД
гарантира своите служители освен с доброто си отношение и коректност в заплащането на полагаемите се трудови възнаграждения, така и с висока степен на застраховка „Трудова злополука“. В полза на клиентите си, фирмата има сключена „Застраховка трети лица“.

С други думи, основен приоритет на ръководството на „ВИП ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ“ ЕООД е да бъде коректен работодател и желан контрагент.
 

СЕРТИФИКАТИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ

TOP