VIP Cleaning - Професионално почистване

София 1680

бул. „България“ 98, ет. 5, офис 10Д
Моб.: + 359 882 80 99 75
Моб.: + 359 882 80 99 76
Тел.: + 359 2 851 90 13
Факс: + 359 2 851 90 08
e-mail:
office@vipcleaning.bg


Вера Петрова

Управител

 

Живка Николова

Мениджър „Финанси“

 

Борислава Малинова

Мениджър „Оперативна дейност“

Мобилен телефон: + 359 882 80 99 80   Мобилен телефон: + 359 882 80 99 78   Мобилен телефон: + 359 882 80 99 77
e-mail: v.petrova@vipcleaning.bg   e-mail: zh.nikolova@vipcleaning.bg   e-mail: b.malinova@vipcleaning.bg

Николай Игнатов

Мениджър „Качество“

 

Албен Хаджиев

Мениджър „Качество“

 

Ива Нонкина

Мениджър „Качество“

Мобилен телефон: + 359 882 80 99 85   Мобилен телефон: + 359 882 80 99 88   Мобилен телефон: + 359 882 80 99 20
e-mail: n.ignatov@vipcleaning.bg   e-mail: a.hadzhiev@vipcleaning.bg   e-mail: i.nonkina@vipcleaning.bg

Иван Джамбазов

Мениджър „Качество“

 

Румяна Станчева

Ръководител „Отдел ТРЗ“

 

Стоян Пандуров

Мениджър „Качество“

Мобилен телефон: + 359 882 80 17   Мобилен телефон: + 359 882 80 99 88   Мобилен телефон: + 359 882 80 99 92
e-mail: i.dzhambazov@vipcleaning.bg   e-mail: accounting@vipcleaning.bg   e-mail: s.pandurov@ ipcleaning.bg

ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАПИТВАНЕ

TOP